Zamknij baner
KURS : stolarz, min. dla Urzędów Pracy
KURS : cieśla, min. dla Urzędów Pracy

- 120-250 godz.
- program strukturalny
- świadectwa ukończenia i egzaminy
- miejsce : Zamość (możliwość zakwaterowania)

Zgłoszenia i informacje : sms na nr 604 99 02 68
z podaniem nazwy kursu, imię, nazwisko i nr. tel.
Centrum Aktywizacji Zawodowej ATUT zajmuje się organizacją szkoleń zawodowych na różnych poziomach i w różnym zakresie.

Naszymi odbiorcami są m.in. jednostki Państwowych Służb Zatrudnienia: Urzędy Pracy i jednostki administracji państwowej różnego szczebla. Szkolenie mają charakter krótkich, intensywnych kursów, trwających zwykle kilka dni. Kursanci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Firma posiada szerokie kontakty zagraniczne i na życzenie zleceniodawców organizuje spotkania szkoleniowe i konsultacje z partnerami z różnych państw Unii Europejskiej.