Aktywizujemy zawodowo!


Centrum Aktywizacji Zawodowej ATUT zajmuje się organizacją szkoleń zawodowych na różnych poziomach i w różnym zakresie.

W tym miesiącu również organizujemy szkolenia. Sprawdź nas!

Nasze doświadczenie procentuje!

Naszymi odbiorcami są m.in. jednostki Państwowych Służb Zatrudnienia: Urzędy Pracy i jednostki administracji państwowej różnego szczebla. Szkolenie mają charakter krótkich, intensywnych kursów, trwających zwykle kilka dni. Kursanci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Firma posiada szerokie kontakty zagraniczne i na życzenie zleceniodawców organizuje spotkania szkoleniowe i konsultacje z partnerami z różnych państw Unii Europejskiej.

Jak działamy?

Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania rynku pracy np.:
- kontrola zarządcza w jednostkach Państwowych Służb Zatrudnienia,
- prawne i finansowe aspekty działania PSZ,
- aktualne problemy interpretacji przepisów, zarządzeń i ustaw.

Tematykę szkoleń organizujemy również na zlecenie naszych odbiorców, również w siedzibie PUP. W zależności od tematyki stosujemy różne formy dydaktyczne:
- wykłady,
- panele dyskusyjne,
- warsztaty,
- studia przypadku.

Nasze kursy

Prowadzimy szkolenia i egzaminy kompetencji zawodowych.

Celem szkoleń jest wskazanie optymalnych form praktycznego działania i wskazanie możliwości efektywnych poczynań w ramach aktualnie istniejących możliwości prawnych.

Organizujemy też szkolenia dla osób bezrobotnych poszukujących pracy lub pragnących zmienić swój profil zawodowy.

Skontaktuj się z nami!

Realizujemy kursy i szkolenia zawodowe w następującym zakresie:
- informatycznym,
- handlu internetowego,
- rachunkowości i księgowości,
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- nowoczesnych technik sprzedaży,
- promocji i marketingu usług i produktów,
- obsługi magazynowej i spedycyjnej,
- usług hotelarskich i gastronomicznych,
- językowym: komunikacja w biznesie, administracji, IT, turystyka, wymiana międzynarodowa.

Coaching kryzysowy

Organizujemy dla Państwa:

Coaching dla kobiet w trakcie rozwodu, coaching rodzicielski i kryzysowy.

Oferujemy profesjonalne wsparcie i rozsądne ceny, zapraszamy do kontaktu! tel. 604-990-268

Skontaktuj się z nami!

Centrum Aktywizacji Zawodowej ATUT
Beata Kałuska
tel.: 22 641 91 17
mobile: 604 99 02 68
e-mail: beata.kaluska@caz-atut.pl